JAARRUIMTE

Pensioentekort? Benut uw fiscale ruimte.

Veel Nederlanders hebben een pensioentekort. Waarschijnlijk u ook. U heeft een pensioentekort als u minder pensioen opbouwt dan u wettelijk gezien mag opbouwen.

Jaarruimte

U kunt uw pensioentekort beperken door uw zogenaamde jaarruimte te gebruiken. Jaarruimte is het bedrag dat u maximaal voor de belasting mag aftrekken van uw inkomen als u een pensioentekort in een jaar heeft. De maximale jaarruimte in 2018 bedraagt € 12.362,- U kunt elk jaar de jaarruimte benutten, tot uiterlijk het kalenderjaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt.

Reserveringsruimte

Heeft u in de voorafgaande jaren uw jaarruimte niet volledig benut? U kunt dan over de afgelopen zeven jaar uw jaarruimte nog benutten tot een bepaald maximum. Dit is uw reserveringsruimte. De reserveringsruimte 2018 bedraagt maximaal € 7.167,-. Duurt het maximaal tien jaar dat u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt? Dan bedraagt de reserveringsruimte maximaal € 14.152,-. De reserveringsruimte mag worden benut tot uiterlijk vijf jaar na het kalenderjaar waarin u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt.

Hoe hoog is uw fiscale ruimte?

U kunt uw jaarruimte en reserveringsruimte berekenen op de site van de Belastingdienst. Voor het berekenen van de jaarruimte 2018 moet u gebruik maken van uw uniform pensioenoverzicht (UPO) en de jaaropgave 2017. U berekent uw reserveringsruimte door uw jaarruimte van de afgelopen zeven jaar bij elkaar op te tellen. Voor een berekening van uw fiscale ruimte kunt u bij uw financieel adviseur terecht. Heeft u geen financieel adviseur?

Uw jaarruimte of reserveringsruimte benutten

Heeft u fiscale ruimte en dus een pensioentekort? Met onze aantrekkelijke verzekeringsoplossingen belegt u voor een aanvulling op uw inkomen of pensioen. U kunt ieder jaar uw jaarruimte gebruiken om fiscaal aantrekkelijk vermogen op te bouwen voor later. Om uw jaarruimte of reserveringsruimte over 2018 van uw belastbaar inkomen af te kunnen trekken, moet u het bedrag uiterlijk ook in 2018 storten.Maak een gratis website.